Služby

  • Příprava hrobů a hrobek pro pohřbení.
  • Spouštění rakve s pozůstatky při pohřbu.
  • Rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků na rozptylové louky.
  • Ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů, urnových hrobů, hrobek, kolumbárií.
  • Zasypaní hrobu, prvotní upravení hrobu a květinových darů.
  • Otevírání a zavírání hrobek kamennými krycími deskami.
  • Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumaci lidských pozůstatků.
  • Přejímání květinových darů z obřadních síní, jejich doprava ke hrobovému místu, včetně umístění na hrobové místo.

Služby nabízíme převážně v Olomouckém kraji.

Po dohodě dojedeme v rámci celé ČR.

Cena služeb je individuální, záleží na mnoha faktorech. Proto mě neváhejte kontaktovat. Po ujasnění podrobností Vám budu moci připravit bezplatnou cenovou nabídku s návrhem realizace, na jejichž základě se budete moci rozhodnout, zda budete mít o službu zájem. Snažím se vyjít vstříc Vašim finančním možnostem.NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST 777 292 526

 V Olomouckém kraji spolupracujeme s Pohřební služba HRANDOP s.r.o.