Nabízím bezplatné poradenství

Tykající se především Vašich práv a povinností dle zákona o pohřebnictví. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kdo může ukládat urnu a vykopat hrob na veřejném pohřebišti ? 

Urnu a vykopání hrobového místa může na veřejném pohřebišti pouze certifikovaný hrobník nebo jiná osoba pověřená řádem pohřebiště, přičemž uložení nebo vykopání musí odpovídat podmínkám pohřbívání na daném pohřebišti. Při každém uložení urny nebo vykopání hrobu je nutné nahlásit na příslušné hřbitovní správě. Chcete-li si vykopat hrob na veřejném pohřebišti sami, vystavujete se riziku pokuty a právního postihu !

NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST 777 292 526